هوای تازه وبلاگ ادبی شعر داستان مینیمال اطلاعات عمومی زندگی کامپیوتر الکترونیک جامعه نرم افزار سخت افزار http://havaytaze.mihanblog.com 2019-08-18T03:27:25+01:00 text/html 2016-12-25T20:10:18+01:00 havaytaze.mihanblog.com اسیر بازگشت http://havaytaze.mihanblog.com/post/888 <div><br></div><font size="2"><div><font size="2">سلام</font></div>این وبلاگ پس مدتی طولانی دوباره کار خود را آغاز خواهد کرد!</font> text/html 2012-11-09T08:39:40+01:00 havaytaze.mihanblog.com اسیر نشان افتخار اثر گی دو موپاسان http://havaytaze.mihanblog.com/post/886 <div><br></div><div><b><font size="3" color="#6600cc">نشان افتخار</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.ebooks-library.com/images/Authors/FGDM.jpg" alt=""></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">گی دو موپاسان&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#663366">برگردان: محمد قاضی</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><br></div><div><b><font size="3">آقای " ساکرمان " از آغاز کودکی یک فکر بیشتر به سر نداشت و آن اینکه نشان افتخار بگیرد . وقتی بچه بود، مثل بچه های دیگر که کلاه کپی به سر می‌گذارند صلیبی رویین به شکل نشان " لژیون دونور " به خود آویزان می‌کرد و در کوچه‌ها با غرور و تفرعن تمام دست با دست مادرش می‌داد و سینه ی کوچکش را که مزین به نوار قرمز و ستاره ی فلزی بود سپر می‌کرد .</font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;در پایان تحصیلات که بسیار ناقص انجام گرفت در امتحان نهایی دوره ی متوسطه رد شد و چون دیگر نمی‌دانست چه بکند از آنجا که ثروتی داشت با دختر خوشگلی ازدواج کرد. هر دو در پاریس مثل اشراف متمول زندگی می‌کردند و بی آنکه با سایر مردم معاشرتی بکنند، با اجتماع محخصوص خودشان محشور بودند، از جمله از دوستی با یکی نمایندگان مجلس که ممکن بود بعداً وزیر شود و ضمناً با دو تن از فرماندهان بزرگ ارتش دوست بود بر خود می‌بالیدند.......</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><br></div> text/html 2012-11-09T08:28:28+01:00 havaytaze.mihanblog.com اسیر عمو جولز اثر گی دو موپاسان http://havaytaze.mihanblog.com/post/885 <div><br></div><div><b><font size="3"><font color="#3333ff">عمو جولز </font>&nbsp;&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://j.livelib.ru/auface/008809/l/0c68/Gi_de_Mopassan.jpg" alt=""></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">گی دو موپاسان</font></b></div><div><br></div><div><br></div><div><b><font size="3">یک روز پیرمردی سفید مو از ما تقاضای صدقه کرد &nbsp;و همراهم جوزف پنج فرانک به او پول داد و وقتی نگاه متعجب مرا دید گفت " این مرد بیچاره منو به یاد داستانی می اندازه که باید بهت بگم . خاطره ای که مثل سایه همیشه دنبالم می آد " . ......</font></b></div><div><br></div> text/html 2012-11-08T16:23:43+01:00 havaytaze.mihanblog.com اسیر مارتین اثر گی دو موپاسان http://havaytaze.mihanblog.com/post/884 <p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; "><br></p><p style="line-height: 18px; text-align: right; "><b><font size="3">&nbsp;<font color="#3333ff">مارتین</font></font></b></p><p style="line-height: 18px; text-align: right; "><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="line-height: 18px; text-align: right; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.6yka.com/upload/images/August%202012/Gi%20de%20Mopasan.jpg" alt=""></p><p style="line-height: 18px; text-align: right; "><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="line-height: 18px; text-align: right; "><b><font size="3"><font color="#990000">&nbsp;گی دو موپاسان </font>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></b></p><p style="line-height: 18px; text-align: right; "><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="line-height: 18px; text-align: right; "><b><font size="3"><font color="#663366">برگردان: دامون مقصودی</font><br>&nbsp;</font></b><br><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><br><b><font size="3">همه‌چیز از آن عصر یکشنبه، بعد از مراسم کلیسا، شروع شد. داشت از کلیسا به خانه برمی‌گشت که مارتین(۱) را جلوتر از خود توی راه دید. او هم در راه خانه بود.</font></b></p><p style="line-height: 18px; text-align: right; "><span style="line-height: 18px; "><b><font size="3">پدر مارتین، با گام‌های محکم یک کشاورز پولدار، کنار دخترش راه می‌رفت. زیر بالاپوشش، نیم‌تنه‌ای خاکستری پوشیده بود و کلاه شاپویی با لبه‌های بزرگ به سر داشت. مارتین هم با کُرست تنگی که تنها هفته‌ای یک‌بار تنش می‌کرد، شق و رق راه می‌رفت و کمر باریک، شانه‌های پهن و کفل برجسته‌اش را وقت راه رفتن کمی تاب می‌داد......</font></b></span></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; "><br></p> text/html 2012-11-08T16:10:19+01:00 havaytaze.mihanblog.com اسیر مادر وحشی اثر گی دوموپاسان http://havaytaze.mihanblog.com/post/883 <div><font color="#666156"><br></font></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">مادر وحشی</font></b></div><div><span style="color: rgb(102, 97, 86); "><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.ebooks-library.com/images/Authors/FGDM.jpg" alt=""></div><div><font color="#666156" size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#990000"><b>&nbsp;گی دوموپاسان&nbsp;</b></font></div><div><font color="#666156" size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#663366"><b>ترجمۀ حسین پاینده &nbsp;</b></font></div><div><font color="#666156"><br></font></div><div><br></div><div><font size="3" color="#330000"><b>از آخرین باری که در ویرلونی بودم پانزده سال می گذشت. در فصل پاییز بار دیگر به آنجا رفتم تا همراه دوستم سروال- که سرانجام پس از مدت ها خانۀ ییلاقی اش را که پروسی ها ویران کرده بودند، باز ساخته بود- به شکار بروم.</b></font></div><div><font size="3" color="#330000"><b>آن ناحیه را بسیار دوست می دارم؛ یکی از آن جاهای دور افتادۀ دنیاست که حس بینایی آدمی را مفتون خود می کند، تا جایی که انسان با تمام وجود شیفته اش می شود. کسانی چون ما - ما که فریفتۀ طبیعتیم – خاطرات دل انگیزی از چشمه های خاص، بیشه های خاص، برکه های خاص و تپه های خاصی که بسیار مسرت بخش به وجدمان آورده اند، در حافظه داریم.......&nbsp;</b></font></div> text/html 2012-11-08T15:18:20+01:00 havaytaze.mihanblog.com اسیر پیرمرد اثر گی‌دوموپاسان‌ http://havaytaze.mihanblog.com/post/882 <h4 style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify; "><span style="font-size: 13px; line-height: 22px; "><br></span></h4><h4 style="font-family: Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify; "><span style="font-size: 13px; line-height: 22px; ">&nbsp;</span><span style="line-height: 22px; "><font size="3" color="#3333ff">پیرمرد&nbsp;</font></span></h4><h4 style="font-family: Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Maupassant.jpg" alt=""></h4><h4 style="font-family: Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify; "><span style="line-height: 22px; "><font size="3" color="#990000">&nbsp;گی‌ دوموپاسان‌</font></span></h4><div><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify; "><font size="3" color="#663366"><b>برگردان:سعید امیری</b></font></span></div><div><br></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify; "></p><h5 style="font-family: Tahoma; text-align: justify; "><span style="font-size: 13px; line-height: 22px; ">همه‌ی روزنامه‌ها آگهی زیر را چاپ کرده‌ بودند:</span></h5><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify; "><b>چشمه آب معدنی جدید در راندلیز (rondelis) تمامی امتیازاتی را که برای‌ یک اقامت طولانی و یا حتی دایمی مورد نیاز است ارایه می‌کند.آب قرمز رنگش‌ (آب‌های معدنی آن)برای مقابله با کلیه‌ی‌ آلودگی‌های خونی،در جهان بعنوان بهترین‌ شناخته می‌شود،همچنین به نظر می‌رسد دارای خواصی است که در زمره‌ی عوامل‌ طول عمر به شمار می‌آیند.این موقعیت‌ استثنایی ممکن است تا حدی به دلیل‌ وضعیت منحصر به فرد این شهر کوچک‌ باشد که در منطقه‌ای کوهستانی،درمیان‌ جنگلی از درختان صنوبر قرار دارد.ناگفته‌ نمانند که این مکان قرن‌ها به دلیل موارد طول عمر غیر معمول مورد توجه قرار گرفته‌ است......</b></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify; "><br></p> text/html 2012-11-07T09:25:52+01:00 havaytaze.mihanblog.com اسیر مرد اثر محمود دولت آبادی http://havaytaze.mihanblog.com/post/881 <div><br></div><div><b><font size="4" color="#3333ff">&nbsp; مرد</font></b></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.tebyan.net/big/1386/06/1022492022001885214016022525216105196866967.jpg" alt=""></div><div>&nbsp;</div><div><b><font size="3" color="#990000">محمود دولت آبادی</font></b></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><b><font size="3">برای مردهای کوچک</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">طعم لبوی نیم‌گرم، هنوز روی زبان ذولقدر بود. او همین یک‌دم پیش، کنار چرخ طوافی باباسحر ایستاده، سی شاهی لبو خریده و تا آخرین ریزه‌اش خورده بود و حالا داشت رو به خانه‌شان می‌رفت. از کنار سایه‌بان سنگ‌تراش‌ها گذشت و به راه هر شبه‌اش قدم توی کوچة کولی‌ها گذاشت. این کوچه اسم دیگری داشت، اما چون توی کوچه یک کاروان‌سرای قدیمی بود، و .....</font></b></div><div><b><font size="3">..... میان کاروان‌سرا کولی‌هایی- از آن‌ها که نعل اسب، انبر، سیخ کباب، قندشکن و کارد آشپزخانه درست می‌کردند- جا‌منزل داشتند، به آن می‌گفتند: کوچة کولی‌ها.</font></b></div><div><b><font size="3">ذولقدر، خواهرش ماهرو، و برادر کوچکش جمال هم توی همین کاروان‌سرا، در یکی از خانه‌های کنج دیوار، شب و روز خود را می‌گذراندند. باباشان چراغعلی، و مادرشان آتش هم- یعنی- با آن‌ها بودند. اما چه بودنی؟! ......</font></b></div><div><br></div> text/html 2012-11-07T09:07:28+01:00 havaytaze.mihanblog.com اسیر آینه اثر محمود دولت آبادی http://havaytaze.mihanblog.com/post/880 <div><b><font color="#3333ff" size="5"><br></font></b></div><div><b><font color="#3333ff" size="5">آینه</font></b></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cinemaema.com/parameters/cinemaema/images/news/1201039883big.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#990000" size="3"><b>محمود دولت آبادی</b></font></div><div><br></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">مردی که درکوچه می رفت هنوز به صرافت نیفتاده بود به یاد بیاورد که سیزده سالی می‌گذرد که او به چهرة خودش درآینه نگاه نکرده است. همچنین دلیلی نمی‌دید به یاد بیاورد که زمانی درهمین حدود می‌گذرد که اوخندیدن خود را حس نکرده است. قطعاً به یاد گم شدن شناسنامه‌اش هم نمی‌افتاد اگر رادیواعلام نکرده بود که افراد می‌باید شناسنامة خود را نو، تجدید کنند. وقتی اعلام شد که شهروندان عزیزمواظف‌اند شناسنامة قبلی‌شان را ازطریق پست به محل صدورارسال دارند تا بعد ازچهارهفته بتوانند شناسنامة جدید خود را دریافت کنند، مرد به صرافت افتاد دست به کارجستن شناسنامه‌اش بشود، وخیلی زود ملتفت شد که شناسنامه‌اش را گم کرده است. ......&nbsp;</font></b></div> text/html 2012-11-06T15:30:18+01:00 havaytaze.mihanblog.com اسیر مامور قطع آب اثر مارگریت دوراس http://havaytaze.mihanblog.com/post/879 <div><br></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">مامور قطع آب</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.naakojaa.com/sites/default/files/imagecache/author/604714_sans-titre.jpg" alt=""></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">مارگریت دوراس&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#663366">برگردان: قاسم روبین</font></b></div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><b><font size="3">یکی از روزهای تابستان چند سال پیش &nbsp;بوده، در دهکده‌ای در شرق فرانسه، سه یا چهار سال پیش بوده، بعد از ظهر، مامور سازمان آب آمده بوده &nbsp;برای قطع آب خانواده‌ای &nbsp;که متفاوت از دیگران بوده‌اند، با دیگران فرق داشته‌اند و به اصطلاح عقب مانده بوده‌اند. همگی در ایستگاه متروکه‌ی قطار که شهرداری ناحیه در اختیارشان گذاشته بوده گذران می‌کرده‌اند، قطار از آن حدود عبور می‌کرده است. مرد خانواده اینجا و آنجا توی خانه‌های اهالی کار می‌کرده. ظاهراً کمک خرجی هم از شهرداری می‌گرفته‌اند. صاحب دو و نیمه. از جلو خانه‌اشان، همان نزدیکی‌ها، قطار سراسری عبور می‌کرده. جزو خانواده‌هایی بوده‌اند که برای پرداخت آب و برق و گاز &nbsp;پولی ندارند با فقر شدیدی دست به گریبان بوده‌اند، و یک روز، در ایستگاهی که محل زندگی‌اشان بوده، سر وکله‌ی مردی پیدا شده که آمده بوده &nbsp;آب را قطع کند. مامور با زن خاموشی روبه رو شده، و شوهر زن در خانه نبوده، زنی عقب مانده با دو فرزند چهار ساله و یک ساله ونیمه. مامور آب مردی &nbsp;بوده &nbsp;با ظاهری مثل همه مردها، مردی که من در اینجا اسمش را گذاشته‌ام «مامور قطع آب.» .....</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;</font></b></div> text/html 2012-11-06T15:02:04+01:00 havaytaze.mihanblog.com اسیر زیر درخت لیل اثر هوشنگ گلشیری http://havaytaze.mihanblog.com/post/878 <div><br></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">زیر درخت لیل</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.chn.ir/Images/News/42070-14004.JPG" alt=""></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">هوشنگ گلشیری&nbsp;</font></b></div><div><br></div><div><font size="3"><b>درخت عجیبی است لیل. ساقه‌هاش همه به شكل ریشه، رشته رشته، در خاك فرو رفته‌اند و گاهی هم چند ریشه‌ی گره خورده مثل كنده‌ای یا تخته سنگی از تنه‌ی آن آویخته‌اند. برگ‌هاش پهن و گوشت دارند و میوه‌اش فندق مانند اما به رنگ سرخ جگری است. حتی در اولین دیدار این &nbsp;توهم كه درخت هم ما را می‌بیند، آدم را می‌لرزاند. قبلا هم دیده بودم، ولی تك و توك بود، اما در كیش، در محله‌ی عربها دو طرف دهكده سی‌چهل تایی لیل داشت. زمین را برای لوله كشی كنده بودند و ما تا به درخت‌ها برسیم مجبور شدیم پنج شش بار از روی كانال‌های عمیق بپریم.</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>چهار نفر بودیم. من و احمد و دو محمدعلی. احمد تاجر است. یكی از محمدعلی‌ها شاعر بود و آن یكی داستان هم می‌نویسد. ......</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><br></div> text/html 2012-11-05T13:36:10+01:00 havaytaze.mihanblog.com اسیر نقد كتاب میرا اثر كریستوفر فرانك http://havaytaze.mihanblog.com/post/877 <div><br></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">نقد كتاب میرا</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://ketabnak.com/images/covers/thumb_kiristofer_ferank_mira.jpg" alt=""></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">&nbsp;كریستوفر فرانك</font></b></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#663366"><b>نویسنده: فرحناز عباسی</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b><font color="#3333ff">نقد کتاب «</font></b><a href="http://havaytaze.mihanblog.com/post/471" target="" title=""><b>میرا اثر کریستو فر فرانک</b></a><b><font color="#3333ff">» که به علت تعطیلی انتشارات بازتاب نگار و چاپ قدیم کتاب متاسفانه اجازه چاپ نگرفت و به دوستان وبلاگ نویس تقدیم می شود.</font></b></div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><b><font size="2" color="#990000">« شادی من کدام است اگر تمام دست ها، حتی دست های ناپاک بتوانند آلوده اش کنند.» &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;این راند</font></b></div><div><b><font size="2">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2">این نشانه های متنی گویای آن است که ما با نوشته ای رو به روایم که نویسنده اش با استفاده از تخیل و بهره گیری از واقعیت های بیرونی(جامعه کمونیستی) با کمی اغراق خواننده را با نمونه ای از دنیای آینده و دور سوسیالیست مارکسیستی آشنا می کند که در نوع متن های آخر زمانی قرار می گیرد.در چنین دنیایی است که هویت و مالکیت فردی زیر سوال می رود. دنیایی که در آن مالکیت بدنت، عواطفت، عشق ورزی هایت ،هویتت و حتی روزمره گی هایت از ورای شیشه ها &nbsp;توسط آنها ( سربازان دشت و حکومت) همیشه تحت کنترل قرار می گیرد. تو باید آنچه را &nbsp;آنها می گویند انجام دهی. چرا که اگر به این قوانین تن در ندهی باید به خانه اصلاح بروی ، به خانه ای که در آن تو را به مثل همه بودن مجبور می کنند. خانه ای که در آن تو می شوی یک نفر میان هزار نفر با نقاب انسانی میان انسان های دیگر......</font></b></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2012-11-05T08:38:09+01:00 havaytaze.mihanblog.com اسیر معرفی و دانلود 100 كتاب برتر ادبیات جهان 28 http://havaytaze.mihanblog.com/post/876 <div><br></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">سرگذشت تام جونز</font></b></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://ketab.ir/DataBase/BookImages/77/77902133.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font color="#990000" size="3"><b>هنری فیلدینگ</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><b><font size="3">این رمان کمدی فیلیدینگ که معمولاً به اختصار تام جونز نامیده می‌شود، داستان بچه‌ای سرراهی است که یک آدم ثروتمند پیدایش می‌کند.</font></b></div></div><div><br></div><div><br></div><div><b><font size="2" color="#3333ff">برای دانلود این رمان به ادامه دانلود بروید:</font></b></div><div><b><font size="2" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#3333ff"><br></font></b></div> text/html 2012-11-05T08:26:09+01:00 havaytaze.mihanblog.com اسیر معرفی و دانلود 100 كتاب برتر ادبیات جهان27 http://havaytaze.mihanblog.com/post/875 <div><br></div><b><font size="3" color="#3333ff">فرانکشتاین</font></b><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://netanimations.net/Frankenstein-looks-stares-and-blinks-animated-gif.gif" alt=""></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">مری شلی</font></b> </div><div><b><font size="3" color="#990000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000"><br></font></b></div><div><b><div><font size="3">تلاش انسان برای تمسخر مکانیسم شگفت‌انگیز خالق جهان، عاقبت ناگواری به همراه دارد.</font></div><div style="color: rgb(153, 0, 0); font-size: medium; "><br></div><div style="color: rgb(153, 0, 0); font-size: medium; "><br></div><div style="color: rgb(153, 0, 0); font-size: medium; "><br></div><div style="color: rgb(153, 0, 0); font-size: medium; ">برای دانلود این رمان ارزشمند به ادامه دانلود بروید:</div><div style="color: rgb(153, 0, 0); font-size: medium; "><br></div><div style="color: rgb(153, 0, 0); font-size: medium; "><br></div></b></div> text/html 2012-11-05T08:16:49+01:00 havaytaze.mihanblog.com اسیر معرفی و دانلود 100 كتاب برتر ادبیات جهان 25 , 26 http://havaytaze.mihanblog.com/post/874 <div><b><font color="#663366">مقام های 25 و 26 از 100 كتاب برتر جهان مربوط به دو رمان زیر است كه ترجمه ی فارسی آنها برای دانلود موجود نیست:</font></b></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://kardorost.com/img/content/928/romance.jpg" alt=""></div><div><br></div><b><font size="3"><font color="#3333ff">سنگ ماه &nbsp;نوشته ی&nbsp;ویلکی کالینز </font>:&nbsp;تی اس الیوت در تحسین این رمان گفته است: «اولین، قدیمی‌ترین و بهترین رمان پلیسی مدرن انگلیسی زبان»</font></b><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3"><font color="#3333ff">کرانفورد نوشته‌ی الیزابت گسکل :&nbsp;</font>روستاییان شمال در مقابل تغییرات اجتماعی محصول انقلاب صنعتی مقاومت می‌کنند.</font></b></div><div><br></div> text/html 2012-11-05T07:51:05+01:00 havaytaze.mihanblog.com اسیر معرفی و دانلود 100 كتاب برتر ادبیات جهان 24 http://havaytaze.mihanblog.com/post/873 <div><b><font size="3" color="#3333ff">اولیس‌</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.biography.com/imported/images/Biography/Images/Profiles/J/James-Joyce-9358676-2-402.jpg" alt=""></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">جیمز جویس‌&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#993399">برگردان: منوچهر بدیعی‌</font></b></div><div><br></div><div><br></div><div><b><font size="3">&nbsp;نخستین‌ واكنش‌ اكثر ناقدان‌ و برخی‌ خوانندگان‌ در برابر «اولیس‌» آن‌بود كه‌ این‌ اثر ادبی‌ را یك‌سره‌ نوعی‌ "طنز" به‌شمار آورند. زمانی‌ گذشت‌تا با توجه‌ به‌ روش‌هایی‌ كه‌ در آن‌ به‌كار رفته‌ بود ـ «تك‌گویی‌ درونی‌» و«سیلان‌ خودآگاهی‌» ـ و با تعمق‌ در انبوه‌ حقایق‌ و اموری‌ كه‌ در اولیس‌مطرح‌ شده‌ است‌ معلوم‌ شد كه‌ این‌ اثر یك‌سره‌ طنز نیست‌ اما از طنز هم‌خالی‌ نیست‌. شاید طنزآمیزترین‌ تكّة «اولیس‌» قطعه‌ای‌ از بخش‌دوازدهم‌ آن‌ «سیكلوپ‌» باشد كه‌ در این‌جا ترجمة‌ آن‌ آمده‌ است‌. به‌خوانندگان‌ پیش‌نهاد می‌شود كه‌ نخست‌ آن‌چه‌ دربارة‌ تمامی‌ بخش 12،پیش‌ از یادداشت‌های‌ شماره‌گذاری‌ شده‌، نوشته‌ شده‌ است‌ بخوانند وپس‌ از آن‌ به‌ خواندن‌ متن‌ همراه‌ با یادداشت‌ها بپردازند. .....</font></b></div><div><b><font size="3">م‌. ب‌.</font></b></div><div><br></div>